0519 252 000

Shiatsu therapie

Shiatsu therapie

Shiatsu therapie is een manuele therapie en als zodanig erkend door de zorgverzekeraars.  Deze vergoeden de behandelingen, geheel of gedeeltelijk, van shiatsumasseurs die lid zijn van het NVST, de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten, mits aanvullend verzekerd.

Manueel wil zeggen: werken met de handen, er wordt geen gebruik gemaakt van apparatuur en er worden geen medicijnen voorgeschreven.  Shiatsu therapie is onderdeel van de complementaire gezondheidszorg, het is een aanvullende therapie op de reguliere gezondheidszorg (arts, specialist, fysiotherapie).

 

Shiatsu betekent 'vingerdruk', het is een massagevorm waarbij met vingers en duimen variabele druk wordt gegeven op delen van het menselijk lichaam, het doel is het (re-)aktiveren van diverse lichaamsprocessen zodat aanwezige klachten kunnen herstellen. Shiatsu wordt ook wel drukpuntmassage genoemd.

 

Shiatsu therapie is gebaseerd op oosterse inzichten van gezondheid en ziekzijn en aangepast aan de moderne westerse medische inzichten en opvattingen.  Het uitgangspunt in de shiatsutherapie is dat het lichaam een geheel is van afzonderlijke maar op elkaar afgestemde delen die samenwerken en elkaar aanvullen, versterken en afremmen.  Waar in andere medische disciplines nogal eens alleen de klacht centraal wordt gesteld zoekt shiatsutherapie de oorzaak in het (dis)functioneren van de mens als een eenheid en zoekt het naar storingen in die processen.

 

Shiatsu therapie is niet behandelen-alleen. Ook worden gezondheidsondermijnende en sociaalmaatschappelijke factoren beoordeeld.  Er is aandacht voor leefwijze, voeding en voldoende bewegen, werkomstandigheden, stressfactoren, enz. Desgewenst worden adviezen gegeven om klachten in de toekomst te voorkomen en daarmee een bijdrage leverend aan een gezonder leven met meer welzijn. 

  

Shiatsu kan o.a. bij de volgende klachten worden toegepast:

 

 •  hoofd-, nek- en schouderklachten 
   (o.a. hoofdpijn/migraine, whiplash, klachten tgv nekhernia of wervelslijtage,
     spier- en gewrichtspijn)
   
 •  rugpijn (spierpijn, spit, ischias, hernia, slechte houding)
   
 •  CANS (rsi, tenniselleboog, klachten tgv werkhouding en arbeidsomstandigheden)
   
 •  niet-clinische aandoeningen aan ingewanden en organen
   (maagdarmklachten, spastische darm, menstruatiepijnen/PMS)
   
 •  'vage' klachten t.g.v. stress, chronische vermoeidheid (ME/CVS), 
    overspannenheid, burnout 
   
 •  veneuze en arteriele klachten (armen en benen: tintelingen/prikkelingen, 
   zwaar of doof gevoel, koudheid/klamheid)
   
 •  ondersteunend/verlichtend bij reumatische aandoeningen
   (fybromyalgie, artrose, reumatoide artritis
   
 •  chronische huidziekten (eczeem, psoriasis, striae)
   
 •  allergieen (luchtwegen, maag, enz.)
   
 •  ondersteuning bij en verlichting van klachten tijdens zwangerschap
   (stress, misselijkheid, rug-/nekpijn, obstipatie, opgezette benen/spataderen)