0519 252 000

Massagepraktijk Dokkum

Massagepraktijk Dokkum, een praktijk waar manuele therapie wordt toegepast bij mensen met lichamelijke klachten en - aandoeningen.

De praktijk werkt volgens holistische zienswijze. Holistisch wil zoveel zeggen als: het 'heel de mens'-denken en: lichaam en geest onlosmakelijk verbonden. Vanuit deze visie worden klachten bij mensen benaderd: niet de klacht zelf (het symptoom) maar de oorzaak wordt gezocht in het verstoorde evenwicht en van daaruit opgelost.

De praktijk is eigendom van Ulbe Keegstra, manueel praktizijn van beroep. Geregistreerd en gecertificeerd zorgverlener en bevoegd om massagetherapie in de praktijk toe te passen.
De behandelmethoden zijn o.a. shiatsu, sportmassage, bindweefselmassage, wervelcorrecties mbv methode Dorn, stoelmassage, triggerpointtherapie en medical taping.

Hoe werkt Massagepraktijk Dokkum?
-  behandelingen 1-op-1, geen groepstherapie / -training
-  persoonlijke aandacht
-  therapie op maat, afgestemd op het individu
-  behandelplan en -protocol is een leidraad, geen doel op zich
-  u kunt meestal vrij snel terecht, geen wachtlijsten
-  korte lijnen, degene die u aan de telefoon krijgt is ook uw behandelaar
-  er wordt niet met vervangingen en stagiaires gewerkt  

Een behandeling duurt doorgaans een uur, soms een half uur. Tijdens de eerste afspraak vindt een intake (vragenformulier, gesprek, onderzoek) plaats. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en besproken met de cliënt. Na een reeks behandelingen volgt een evaluatie en strategie van eventuele vervolgbehandelingen. Naast het behandelen op de massagetafel krijgt de cliënt houding- en beweegadvies. Waar nodig worden oefeningen verstrekt waarmee de client thuis kan werken aan verder herstel.

Locatie van de praktijk
Massagepraktijk Dokkum is gevestigd in het 'Bedrijvencentrum Dokkum' aan de Hendoweg 3 (unit 12/A) in Dokkum (Bedrijventerrein Betterwird).
Voor een routebeschrijving klikt u op de volgende link: route

Openingstijden
De praktijk is geopend op de volgende dagen en tijden:

 maandag t/m donderdag  08.30 - 17.30 uur
 vrijdag  08.30 - 12.30 uur
 avonddienst  maandags 19.00 - 21.00 uur
 zaterdag - zondag  gesloten

Afspraken

Behandelingen alleen na telefonische afspraak of per mail.
Door te klikken op contact kunt u direct een mail naar de praktijk verzenden. 

Behandelmethoden
Massagepraktijk Dokkum werkt met de volgende massage- en therapiemethoden:
(door te klikken op uw keuze wordt u direct naar de pagina over dit onderwerp geleid)

Shiatsu therapie
   een van oorsprong Oosterse drukpuntmassage. Zeer effectief bij veel lichamelijke klachten
   maar ook klachten als gevolg van psychische problemen, stress, spanningen, etc.
DORN methode
   manueel corrigeren van beenlengteverschil en wervelscheefstand
Bindweefselmassage / Segmentale therapie
   het behandelen van het onderhuidsbindweefsel met als doel neurale reacties op te wekken
   in segmentaal gerelateerde structuren (huid, spier, bot, orgaan) 
Sportmassage
   preventie en herstel van sportblessures, ondersteuning van trainingen en sportwedstrijden
Manuele Lymfedrainage
   ook wel oedeemtherapie of oedeemmassage genoemd.
   mechanische afvoer met de handen van lymfe (= weefselvocht)
Stoelmassage
   op preventie gerichte massagetechniek. over de kleren gegeven, zittend in een speciaal
   voor dit doel ontwikkelde massagestoel
Triggerpoint therapie
   methode om spierverhardingen (knopen) te bestrijden. met name bij schouderklachten
Bedrijfsmassage
   o.a. stoelmassage op de werkplek voor medewerkers van bedrijven
-  Medical Taping
   tapen met elastische orthopedische tape bij spier- en gewrichtsklachten, allergieen, copd, astma

Behandelen wel/niet met doorverwijzing?
De praktijk is vrij-toegankelijk, d.w.z. u heeft niet noodzakelijk een doorverwijzing van een arts/specialist nodig om voor behandeling in aanmerking te komen. Wel is het vaak wenselijk bij klachten eerst uw huisarts te raadplegen. Sommige verzekeraars stellen dit als voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. U bent tegenwoordig vrij in uw keuze van therapeut/behandelaar.

Vergoeding zorgverzekeraar
Alleen therapeutische behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding. Meestal wordt een deel van de kosten vergoed en u dient Aanvullend Verzekerd te zijn. Informeer vooraf bij uw eigen verzekeraar naar de voorwaarden en de hoogte van uw vergoeding, dit om misverstanden en teleurstelling achteraf te voorkomen.