0519 252 000

Bindweefselmassage-Segmentale therapie

Bindweefselmassage / segmentale reflextherapie

Bindweefselmassage is een vorm van massage waarbij een intense prikkel wordt gegeven aan het onderhuids bindweefsel. Het doel is een wisselwerking te bewerkstelligen tussen inwendige organen en de huid, spieren, botten, enz. Bindweefselmassage wordt ook wel segmentale therapie of reflextherapie genoemd.

Bindweefselmassage is gebaseerd op het aanwezig zijn van reflexzones in de neurologische structuur van het lichaam. Hiermee is de wisselwerking cq neurale beinvloeding tussen een orgaan enerzijds en een deel huidoppervlak, een spier of bot anderzijds verklaard. We spreken dan van segmentale relaties die elkaars werking kunnen beinvloeden. Wanneer een storing binnen een segment optreedt is deze het eerst zichtbaar en voelbaar in het onderhuids bindweefsel. Door verminderde stofwisseling treedt uitdroging op met huidintrekkingen (zichtbaar) en huidverklevingen (voelbaar) tot gevolg. Er is sprake van een segmentale dysregulatie.

Bindweefselmassage werkt reflectoir, d.w.z. er wordt een prikkel toegediend aan het onderhuids bindweefsel. Via de zenuwbanen wordt het vegetatieve (autonome) centrale zenuwstelsel geprikkeld en opnieuw geactiveerd. Het lichaam wordt vervolgens in een staat van herstel gebracht. De massagetechniek kan zeer effectief zijn wanneer het lichaam langdurig overbelast is. De belastbaarheid neemt in zo'n overbelastingsfase sterk af wat tot allerlei 'vage' klachten kan leiden. 

Om een indicatie voor het toepassen van bindweefselmassage te krijgen wordt vooraf een inspectie en observatie van de huid uitgevoerd. Vervolgens wordt geinformeerd naar specifieke klachten die te maken hebben met de werking van de organen en ingewanden, bestaande ziektebeelden of aandoeningen uit het verleden. Wanneer een segmentale relatie kan worden gelegd met de huidige klachten in huid, spier of bot dan kan een behandeling met bindweefselmassage worden toegepast.

Indicaties voor bindweefselmassage zijn:
-  pijndemping, doorbloedingsverbetering, ontspanning
-  dysfunctie van organen (bijv. constipatie- of menstruatieklachten)
-  restproblemen na een orgaanaandoening (bijv. na een maagzweer)
-  klachten aan het lichaam die maar niet willen herstellen, ook niet met rust en therapie     
   (bijv. sportblessures)
-  niet-clinische circulatiestoornissen veneus en arterieel
   (voorbeeld: symptomen als koude, gezwollen handen/voeten, krampen/vermoeidheid in
    armen of benen, tintelingen, krachtverlies, enz.)
-  posttraumatische restproblemen (Sudeckse dystrofie)


Bindweefselmassage kan mogelijk een oplossing bieden wanneer andere therapieen niet het gewenste effect op de klacht hebben en herstel traag verloopt of zelfs uitblijft. Klachten die zich voordoen en niet toe te schrijven zijn aan een specifiek voorval, 'vage' klachten en diverse orgaanaandoeningen met symptomen elders in het lichaam tot gevolg (bijv. maag-darmklachten met hoofdpijn tot gevolg). De therapie heeft een holistische (heel de mens; eenheid van lichaam en geest) grondslag. De relatie en wisselwerking tussen het animale (aan de eigen wil onderhevige) en vegetatieve (autonome) zenuwstelsel staat centraal in de behandeling. Ook wanneer een klacht een contra-indicatie is voor andere behandelmethoden kan bindweefselmassage soms wel worden toegepast.