0519 252 000

Veel gestelde vragen


Wat neem ik mee naar de afspraak:

Wij zien graag dat u een paar handdoeken meeneemt, bijvoorkeur een badlaken om op te liggen en nog een badhanddoek om lichaamsdelen af te dekken en om te gebruiken als handdoek bij gebruik van massageolie.  Tevens hebben wij de gegevens van uw zorgverzekering nodig (indien van toepassing), uw adresgegevens en BSN-nummer, neemt u hiervoor een geldige legitimatie en uw zorgverzekeringspas mee naar de eerste afspraak.

Wordt er direct behandeld tijdens de eerste afspraak:

Ja, tenzij anders afgesproken. Doorgaans wordt voor een behandeling een uur tijd gereserveerd. Behandelingen van een half uur komen ook voor.
Tijdens uw eerste afspraak wordt begonnen met het aanmaken van een cliëntdossier: uw gegevens, uw klacht(en), anamnese, enz.
Vervolgens vindt er een (functie)onderzoek plaats naar de oorzaak van uw klachten, de locatie, uw beperkingen en wat u aktief wel/niet (meer) kunt.
Hierna krijgt u meegedeeld of wij iets voor u kunnen betekenen en, zo ja, hoe?,
Ook wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld (behandelmethodiek, aantal behandelingen, de -mogelijk- te bereiken gezondheidsdoelen)
Tevens is er nog tijd voor een eerste (verkorte) behandeling.

- Parkeren rond het Bedrijvencentrum:

Uw auto parkeren in de omgeving van het Bedrijvencentrum is gratis.
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde is ruimte om uw auto te parkeren. In de avonduren als het donker is of als er veel neerslag is gevallen, kunt u het beste aan de zuidzijde parkeren. De bestrating en verlichting is daar beter. Voor fietsen is er een overdekte stalling beschikbaar aan de noordzijde van het gebouw.


- Toegankelijkheid van de praktijk in het Bedrijvencentrum:

De praktijk zit in het Bedrijvencentrum op de eerste verdieping, deze bereikt u met de trap. Voor clienten die moeilijk ter been zijn is er een lift aanwezig in het gebouw. Het is zaak dat u van te voren aangeeft van de lift gebruik te moeten maken omdat u dan via een andere ingang het gebouw dient te betreden.


- Wachtruimte bij de praktijk:

Unit 12, de ruimte waarin Massagepraktijk Dokkum gehuisvest is, is een gedeelde ruimte van twee bedrijven. Bij binnenkomst staat u in de gezamenlijke wachtruimte waar u even plaats kunt nemen. Literatuur is aanwezig evenals foldermateriaal (folders: ook om mee te nemen). U wordt door mij geroepen als u aan de beurt bent. Komt u a.u.b. op tijd. Te laat komen gaat ten koste van de voor u geplande tijd, uw afspraak kan niet uitlopen ten koste van een andere, na u geplande, behandeling. 


- Procedure bij het verplaatsen of afzeggen van een afspraak*:

Een afspraak verplaatsen/afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur voor de dag en het tijdstip van de afspraak.
Binnen deze 24 uur alsnog afzeggen?, dan wordt de geplande behandeling in rekening gebracht.
Ook niet-nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht.

(*) verplaatsen/afzeggen van een afspraak graag alleen in uiterste noodzaak.

- Welke behandelmethode(n):

Massagepraktijk Dokkum werkt met meerdere behandelmethoden. Vaak wordt bij het opstellen van het behandelplan met u besproken wat wij bij u gaan toepassen.
Meestal worden meerdere methodieken in een behandeling toegepast. Dit om een zo effectief mogelijk resultaat van behandeling te bereiken m.b.t. uw klachten.
Heeft u een gevoelige huid of bent u allergisch voor bijv. sommige massageolieen of de lijm van tapes?, meldt het ons bij uw eerste bezoek.

Is een combinatie van behandeling met andere zorgverleners zinvol dan wel gewenst?

Een combinatie van behandelingen bij verschillende zorgverleners kan zeer effectief zijn. Het hangt helemaal af van de situatie en de aard van uw klachten.
Bijv. bij spier- en gewrichtsklachten: een oefenprogramma bij een fysiotherapeut en  manueel gerichte behandeling bij ons. Bij bijv. een burnout: gesprekstherapie bij een psycholoog in combinatie met ontspanningsmassage en Shiatsutherapie bij Massagepraktijk Dokkum. Onder behandeling bij een huisarts, specialist of homeopaat en u wordt doorverwezen voor (manuele) therapie? U bent van harte welkom!
Ook zijn wij bereid uw behandelaar te informeren over het behandelplan en de voortgang alsmede het te bereiken/bereikte resultaat. Het samenwerken en op elkaar afstemmen van behandelingen met uw andere behandelaars is daarbij een vanzelfsprekendheid.

- Vergoeding therapieen door de zorgverzekeraars:

Alleen therapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed, mits u aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding als ook het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van uw keuze van zorgverzekeraar en de Aanvullende Verzekering die u heeft afgesloten. Of u zich aanvullend moet verzekeren en, zo ja, hoe uitgebreid, hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie en de hoeveelheid en soort zorg die u denkt nodig te hebben. Bij voldoende financiele middelen kunt u overwegen deze kosten zelf te betalen. Vaak moet u ook zelf een deel betalen en weegt de maandelijkse premie niet eens op tegen de vergoeding die u ontvangt van de verzekeraar. Al jaren is er een tendens van afnemende zorgvergoeding terwijl de premies alsmaar stijgen. Een kritische beoordeling van uw eigen verzekeringsbehoefte is aan te bevelen.


- Het verplichte eigen risico in 2019 (Basisverzekering € 385,00):

Het verplicht eigen risico betreft alleen (een deel van) de zorg uit het Basispakket, niet de zorg uit de Aanvullende Verzekering. Therapieen vergoed uit de Aanvullende Verzekering derhalve raken niet uw (verplichte) eigen risico. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico (dus bovenop die 385,00) dan gelden andere regels.


- Wat is een goede aanvullende verzekering?:

Dat is moeilijk in het algemeen te zeggen en hangt sterk af van uw persoonlijke situatie.  Heeft u chronische klachten? zo ja welke? heeft u veel zorg nodig? welke vorm van therapie?, etc. Bij chronische klachten moet u al snel rekenen op 15 - 20 behandelingen per jaar. Gaat u naar Massagepraktijk Dokkum? Let dan vooral op de vergoeding vermeldt onder 'Alternatieve Geneeswijzen/Zorg'. Op de website Zorgwijzer kunt u uitgebreide informatie vinden van alle verzekeraars en ook een vergelijking maken met bijv. uw huidige verzekering. Klik op de volgende -link-


- Is een doorverwijzing van een behandelend arts altijd nodig?:

De praktijk is vrij toegankelijk, dwz dat geen doorverwijzing nodig is om behandeld te kunnen worden en voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Omdat ik als therapeut graag samenwerk met de behandelend arts stel ik een doorverwijzing c.q. overleg vooraf wel op prijs. In voorkomende gevallen en met uw toestemming zal ik de behandelend arts informeren of in geval ik twijfel over uw klachtenbeeld u terugverwijzen naar uw arts.


 - Wat betekent 'alternatieve' geneeswijzen c.q. therapieen?:

De behandelmethoden die vallen onder de complementaire gezondheidszorg worden in de volksmond Alternatieve Geneeswijzen genoemd. 'complementair' betekent 'aanvullend'. Het zijn aanvullende behandelmethoden op de reguliere zorg (huisarts, specialist, apotheek, fysiotherapeut). Tot de Alternatieve Geneeswijzen worden de kosten van o.a. Shiatsu therapie, Neuromusculaire therapie (triggerpointtherapie) Natuurgeneeswijzen (oa. massage), Chiropractie, Homeopathie, Ostheopatie gerekend. Complementaire zorg valt onder de vergoedingsregeling van de Aanvullende Verzekering.  De vergoedingsregeling bij de verzekeraars zijn zeer divers ten opzichte van elkaar en kunnen ieder jaar wijzigen.


- Hoe is de betalingsregeling bij de praktijk?:

De tarieven zijn gebaseerd op contante betaling, bij voorkeur met PIN (een pinapparaat is in de praktijk aanwezig).  U krijgt de nota mee voor uw boekhouding e/o voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Stuur altijd de originele nota naar uw verzekeraar. Bij de verzekeraars VGZ, Unive, IZA, IZZ, Aevitae, IAK, Bewuzt, Zekur, UMC en United Consumers kan de praktijk uw nota's rechtstreeks declareren. U heeft er dan verder geen omkijken naar.


- Wordt er met waarneming gewerkt?:

Alleen in geval van vakantie en langdurende afwezigheid wordt u de mogelijkheid geboden u te laten behandelen door een collega in zijn/haar eigen praktijk. Inzet van stagiaires komt slechts sporadisch voor en alleen met uw toestemming en onder mijn toezicht. Omdat er sprake is van een 1op1-situatie in de behandeling (in tegenstelling tot fysiotherapie) vind ik deze voorwaarde belangrijk. De behandelmethoden lenen zich er niet voor om even eenvoudig over te laten nemen door een stagiair. Bij onverwachte afwezigheid en ziekte wordt u telefonisch in kennis gesteld van het niet-doorgaan van uw afspraak. Tijdens vrije dagen, studiedagen en vakanties is de praktijk gesloten. Voor spoedgevallen wordt u in die situatie doorverwezen naar een collegapraktijk.