0519 252 000

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

aansluiting bij RBCZ

Datum: 26 februari 2015

Beroepsvereniging NVST (Shiatsutherapie) sluit zich aan bij de koepelorganisatie RBCZ

Met ingang van 2015 heeft de beroepsvereniging NVST besloten zich aan te sluiten bij de overkoepelende belangenorganisatie RBCZ. Dit naar aanleiding van de verwikkelingen binnen de koepel SRBAG met als gevolg veel onzekerheid over het voortbestaan van deze belangenvereniging. Voor de contacten met de zorgverzekeraars, de overheid en voor de belangenbehartiging van de aangesloten zorgverleners is een sterke stabiele koepelorganisatie van belang. RBCZ staat voor Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Zij behartigt de belangen van de bij haar aangesloten leden en beroepsverenigingen en is gesprekspartner voor de Complementaire Zorg in Nederland bij de overheid e.a. instanties en aanspreekpunt voor de zorgverzekeraars. Ook Massagepraktijk Dokkum is nu via de NVST aangesloten bij deze koepelorganisatie RBCZ.

Voor meer informatie klik hier

Ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ:  licentienummer 107239R, beroepsvereniging NVST
De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ

Ulbe Keegstra
Massagepraktijk Dokkum


 aansluiting bij RBCZ