0519 252 000

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Vergoedingen zorgverzekeraars in 2019

Datum: 22 november 2018

Premies en vergoedingen van de zorgverzekeraars in 2019


Inmiddels zijn de premies van de Basiszorgverzekering en Aanvullende verzekeringen van alle verzekeraars voor 2019 bekend gemaakt.
Ook heeft u van uw verzekeraar de nieuwe voorwaarden ontvangen en weet u wat wel en wat niet wordt vergoed en de wijzigingen daarin.
Een aantal wijzigingen vallen op, te weten:


*  de Achmea-groep (o.a. Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Avero, OZF)

Deze labels van Achmea vergoeden in 2019 geen Neuromusculaire Therapie (triggerpointtherapie) meer van therapeuten aangesloten bij de beroepsorganisaties NVST en NMTN (van beide ben ik lid).
Voor uw behandelingen bij mij heeft dit geen consequenties omdat Natuurgeneeskunde, Shiatsu en Reflexzonetherapie van therapeuten aangesloten bij de NVST wel voor vergoeding in aanmerking blijven komen.


*  de CZ-groep (o.a. Nationale Nederlanden, voorheen Delta Lloyd, OHRA, CZ)

Uit de nieuwe voorwaarden zou u op kunnen maken dat de merken van CZ geen behandelingen van NMTN- en NVST-therapeuten meer vergoeden in 2019.
Dit bericht blijkt niet te kloppen voor wat betreft de behandelingen van NVST-therapeuten.

De CZ-groep blijft ook in 2019 natuurgeneeskunde (o.a. Shiatsu therapie, Reflexzone therapie) vergoeden.
Wel is Neuromusculaire therapie van NMTN- en NVST-leden vooralsnog uitgesloten van vergoeding in 2019 bij CZ, NN en OHRA.

De beroepsverenigingen NMTN en NVST zijn/gaan nog wel in gesprek met CZ en Achmea teneinde het voornemen om Neuromusculaire therapie niet meer te vergoeden, terug te draaien.
Door de leden beroepsbeoefenaars is inmiddels massaal krachtig geprotesteerd bij deze verzekeraars.
Zodra meer duidelijk wordt, zal ik u op mijn website hiervan in kennis stellen.

Inmiddels is bekend geworden dat Achmea hun beslissing om neuromusculaire therapie niet meer te vergoeden wordt teruggedraaid! 
Lees hiervoor het nieuwsbericht op deze site van 1 december 2018.
*  Gaat u op zoek naar een andere zorgverzekering?

Wilt u zeker weten of mijn behandelingen worden vergoed en zo ja, hoeveel/hoevaak, ga dan als volgt te werk:


*  check de vergoeding in de Aanvullende Verzekeringen onder 'Alternatieve Geneeswijzen' per jaar en per behandeling

*  ga vervolgens na welke behandelmethoden  worden vergoed, mijn praktijk is erkend voor: natuurgeneeskunde, shiatsu therapie          (voet)reflexzone therapie en neuromusculaire therapie (= triggerpointtherapie)

*  check daarna nog of uw verzekeraar de beroepsorganisatie erkend waar ik bij aangesloten ben, d.i. de NMTN (onderdeel van de
    zorgkoepel NIBIG) en de NVST (aangesloten bij de zorgkoepel RBCZ)

*  de VGZ-groep (IZA, Unive, VGZ) werkt met de zg. Zorggids waarin ik als erkend behandelaar vermeld sta met mijn praktijk.

Twijfelt u nog?, neem gerust contact met mij op. 
Binnenkort heb ik een actueel en volledig overzicht van alle verzekeraars.


November 2018

Massagepraktijk Dokkum
Ulbe Keegstra
   
Vergoedingen zorgverzekeraars in 2019