0519 252 000

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenwerking Sportgeneeskunde Friesland

Datum: 30 januari 2010

Sinds kort is sportmasseur Ulbe Keegstra deelnemer in het Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS) voor begeleiding op het medische vlak van topsporters en aankomende talentvolle sporters in de regio Friesland.

Op 20 januari 2010 is hiervoor een overeenkomst getekend door Ron du Bois namens Sportgeneeskunde Friesland te Heerenveen en Ulbe Keegstra namens Massagepraktijk Dokkum te Dokkum.

Sportgeneeskunde Friesland is gevestigd in de gezondheidsboulevard in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Onder deze onderneming resorteren de Sport Medische Adviescentra in Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Drachten. Deze centra staan onder leiding van sportarts Ron du Bois. Sporters van ieder nivo kunnen hier terecht met hun blessures, voor onderzoek en advisering tijdens het blessure-spreekuur en voor sportmedische keuringen en testen.

In 2008 is een samenwerkingsverband gestart onder de naam "Topsport Medisch Samenwerkingsverband", kortweg: het TMS. In dit samenwerkingverband, onder auspiciën van Sportgeneeskunde Friesland, werken een aantal disciplines op sportmedisch terrein samen in de begeleiding van de (top)sporter, o.a. een sportarts, een sportfysiotherapeut en een sportdiëtist. Namens de sportmasseurs is hun belangenvereniging het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) partner in dit samenwerkingsverband. Ulbe Keegstra is als individueel sportmasseur op afroep beschikbaar voor sporters die een beroep op zijn vakgebied willen doen. De behandelingen en adviseringen vinden plaats op locatie in de praktijk in Dokkum.

Uiteraard kunnen alle sporters voor advies en behandeling terecht in de praktijk van Ulbe Keegstra. Het specifieke van de bovenvermelde samenwerking is dat topsporters en topsporttalenten behoefte hebben aan intensievere begeleiding om aan de sporttop in hun discipline te komen en - nog meer - om er te kunnen blijven. Daarvoor wordt een netwerk van sportmedische deskundigen opgezet waar de sporter een beroep op kan doen. Als sportmasseur is Ulbe Keegstra het contactadres voor de regio Noordoostfriesland. De samenwerking binnen het TMS is zeer intensief, dwz. er worden hoge eisen gesteld aan kennis en ervaring van de sportmedische dienstverleners, de bereikbaarheid, praktijkruimte, enz. Verslaglegging is onderdeel in een systeem van cliëntendossiers, administratie en cliënten-besprekingen. Het doel is een goede multidisciplinaire begeleiding van de topsporter. Iedere functionaris in het TMS conformeert zich aan de vastgelegde procedures en afspraken en staat onder eindverantwoordelijkheid van een sportarts.

De sportmasseur zal zich met name richten op de onderdelen: massage, blessurepreventie en sport- en bewegingsadvies.

U. Keegstra / 30-01-2010

Samenwerking Sportgeneeskunde Friesland