0519 252 000

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

Beoordeling praktijk door SRBAG

Datum: 20 juni 2014

Op 23 mei 2014 heeft de praktijk bezoek gehad van een visiteur van de SRBAG, Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg. Massagepraktijk Dokkum en Ulbe Keegstra staan geregistreerd bij deze koepelorganisatie voor Alternatieve Zorg en Natuurgeneeswijzen. De SRBAG stelt hoge eisen aan geregistreerde beoefenaren in de aanvullende gezondheidszorg teneinde een gewenst kwaliteitsnivo van de geboden zorg te waarborgen.

Massagepraktijk Dokkum is tijdens de visitatie op 23 mei jl. doorgelicht en heeft op alle bedrijfsaspecten een beoordeling "uitstekend" ontvangen. Uiteraard zijn we zeer ingenomen met dit resultaat. De gegeven adviezen en aanbevelingen nemen we zeer ter harte. We proberen hiermee de kwaliteit van onze service en dienstverlening op een nog hoger peil te brengen. Tenslotte bent u, onze client, daarbij gebaat.

De koepelorganisatie SRBAG visiteert haar leden een keer in de 5 jaar bij een voldoende beoordeling. Ook de beroepsverenigingen NVST en NMTN hanteren een visitatie voor het periodiek beoordelen van de therapeut en de praktijk, een keer per 3 jaar. In 2013 is Massagepraktijk Dokkum bezocht door een visiteur van de NVST. De praktijk kreeg ook van de NVST een beoordeling "uitstekend". 

Ulbe Keegstra,
20 juni 2014.Beoordeling praktijk door SRBAG