0519 252 000

Oververmoeid, BurnoutNiet lekker in je vel, overspannen, burn-out


Overspannenheid en burn-out lijken veel op elkaar qua symptomen, maar het is toch niet hetzelfde.  Overspannenheid is een voorstadium van burn-out, de ontstaanfase van de klachten is kortdurend, van een gebeurtenis tot maximaal enkele maanden.
We spreken van een burn-out wanneer er sprake is van langdurige vermoeidheid en geestelijke uitputting, gedurende soms jaren, waardoor normaal functioneren in gevaar komt.
 


De symptomen


Symptomen die bij beide aandoeningen zich in meer of mindere mate voordoen zijn:
*  het liefst in bed willen blijven
*  niet uitgerust opstaan
*  snel moe zijn
*  tegen het werk / de dag opzien als tegen een berg
*  regelmatig dingen vergeten
*  moeite met concentreren en aandacht vasthouden
*  slecht slapen
*  verminderde eetlust
*  stemmingswisselingen, down gevoel
*  duizeligheid, versnelde ademhaling, onrustgevoelens
*  hartkloppingen, snel buiten adem
In geval van een burn-out is er sprake van een totaal gebrek aan energie, de uitputting nabij.
De balans tussen inspanning en ontspanning is al lange tijd zoek, de accu voelt leeg.
 


Oorzaak en cijfers


De laatste tientallen jaren is het aantal gevallen per jaar van overspannenheid en burn-out gestaag stijgend.  Reeds 15% van de werkende Nederlanders had in 2016 last van werkgerelateerde chronische vermoeidheidsklachten. In 2012 werd 900 keer melding gemaakt door een bedrijfsarts van een burn-out of overspannenheid tegen 2000 keer (!) in 2016.

De klachten zijn vaak werkgerelateerd maar uiteraard spelen prive-omstandigheden ook een bepalende rol.  Soms is er sprake van oorzaak van beide.
Het niet lekker in je vel zitten door prive-problemen, een slechte relatie, geldzorgen, gezondheidsproblemen, spanningen, enz. kunnen net zo goed oorzaak zijn van overspannenheid of een burn-out.
 


“Ben ik overspannen of heb ik een burn-out?”


Wanneer u (een deel van) de bovenvermelde symptomen bij uzelf of iemand in uw omgeving waarneemt,
is het zaak actie te ondernemen en niet meer te wachten op betere tijden. 
Ga hulp zoeken (arts, psycholoog, therapeut) en maak uw situatie bespreekbaar door mensen in uw omgeving er deelgenoot van te maken. (familieleden, collega’s, vrienden, chef, personeelsfunctionaris). 
Schaamte voor uw situatie is niet nodig, u bent immers in groot gezelschap gelet op de cijfers.

Wanneer de ziekte eenmaal is vastgesteld, is het zaak een plan de campagne te maken.
Als u daartoe in staat bent, kunt u zelf de regie houden, maar betrek daar wel mensen in uw omgeving (werk en prive) bij. Hoe meer steun van en begrip bij naasten, hoe makkelijker het voor u wordt de weg-terug naar ‘volledig gezond en fit’ te hervinden.
 


Plan van aanpak

*  Maak uw agenda helemaal leeg en ga slechts stapje voor stapje weer verplichtingen aan.
*  In overleg met de huisarts, bedrijfsarts en leidinggevenden wordt de keuze gemaakt
    tijdelijk geheel of gedeeltelijk te stoppen met werken en voor hoe lang.
*  Een traject van herintrede in het werk is belangrijk, evenals begeleiding daarbij.
*  Kies voor buiten bewegen als therapie, er zijn goede ervaringen van lotgenoten die zijn
   gaan hardlopen, fietsen, en sportief wandelen.
*  Actief inspannend bewegen buiten heeft ook preventief een gunstig effect op
   vermoeidheidsklachten, slapeloosheid en concentratieproblemen.
*  In overleg met de huisarts en bedrijfsarts maakt u een keuze uit het aanbod van eerste-
   en tweedelijnszorg (psycholoog, arbeidsdeskundige, gedragsdeskundige, (fysio)therapeut).
*  Als het weer beter met u gaat, is het zaak streng te zijn voor uw agenda. Zorg voor een
   evenredige verdeling van uw taken over de dagen en blijf tijd vrijmaken voor ontspanning,
   rust, sporten en hobbies.


Wat kan Massagepraktijk Dokkum voor u betekenen?

Afhankelijk van uw klachten en het stadium waarin, zullen wij massage en andere manuele therapieen toepassen.  De toe te passen behandelingen zijn gericht op:
* algehele ontspanning en relax
* energietoename en herstel lichamelijke balans
* verbeteren ademhaling
* verhelpen lichamelijke (spier)klachten
* psychische balans

Shiatsu therapie en lichte massagevormen zijn bewezen effectief bij lusteloosheid, overspannenheid en burnoutklachten.
Daarnaast gaan we u helpen bij uw beweegprogramma en de opbouw ervan.
Ook willen wij u helpen met allerlei praktische zaken, en u wijzen op hobbels en (val)kuilen.
We werken graag samen met andere begeleiders en therapeuten voor een perfecte
afstemming van zorg en coaching, in uw gezondheidsbelang!Heeft u vragen en wenst u aanvullende informatie?

Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op.
Laat dit eerste contact het begin zijn van uw herstel!

 

Massagepraktijk Dokkum
Ulbe Keegstra